oralspex2021.se

Oralspex 20/21

Logopedsektionens öppna festeri 

Medicinska fakulten

Linköpings Universitet


Oralspex

Är ett öppet festeri som tillhör Logopedsektionen på Medicinska fakultetet, Linköpings Universitet.


Vi är 12 personer som tillsammans gör Linköpings studentliv roligare. Hur gör vi detta? Bland annat anordnar vi festen Apokalypsen (TAGGA) som går av stapeln den 9e december 2020. Utöver det har vi två sittningar: Treriksröjet och Regnbågssittningen år 2021. 


Ni kan hitta oss på våra sociala medier:

Instagram: @oralspex

Facebook: Oralspex

Utöver fest och sittning så älskar vi att gückla!

Boka oss på:

gyckel@oralspex.se

KOMMANDE EVENEMANG

Ovveinvigning


Datum: 17/10-2020
Tid: 9:30
Plats: Flamman

APOKALYPSEN


Datum: 9/12-2020
Tid: 20-02
Plats: KK

TRERIKSRÖJET


Datum
Tid
Plats

REGNBÅGSSITTNINGEN


Datum
Tid
Plats

Clara Sandberg

Eventansvarig

Kontakt: event@oralspex.se

Hanna Sohlberg

Mat & Sittningsansvarig

Kontakt: sittning@oralspex.se

Filippa Alesand Lundin

PR & Personalansvarig

Kontakt: 

pr@oralspex.se

personal@oralspex.se

Hitta/kontakta oss!

Jannice Bygdén

Festerichef

Kontakt: boss@oralspex.se

Belma Avdagić

Vice Boss & Spons

Kontakt: spons@oralspex.se

Hugo Viertutakk

Kassör

Kontakt: kassor@oralspex.se

Linnéa Bodén

Linus Johansson

Roosa Siltari

Kontakt: gyckel@oralspex.se

Kontakt: planering@oralspex.se

Kontakt: tryck@oralspex.se

Sara Johansson

Biljett & bokningsansvarig

Emmie Svahn

Material & transportansvarig

Blanca Lindkvist

Alkohol & Lekansvarig

Kontakt: bob@oralspex.se

Kontakt: projekt@oralspex.se

Kontakt: olobar@oralspex.se

Gückelansvarig

Tryck & Designansvarig


Pynt & Planeringsansvarig

oralspex2021.se
+46 123 456 78 90
Affärstitel, Adress, Postnummer Stad, Land